BioExpo

Choć BIOEXPO Warsaw to wydarzenie przeznaczone branży ekologicznej, od pierwszej chwili czuliśmy się jego częścią. W naszym zespole, zarówno prywatnie, jak i zawodowo, dbamy o kwestie świadomego podejścia do natury.
Od początku braliśmy udział w tworzeniu komunikacji imprezy – poczynając na znaku, poprzez copywriting, po stronę internetową i materiały reklamowe (drukowane i digital). Jesteśmy przekonani, że pierwsza edycja nie pozostanie ostatnią, a jej przyjazna i ciepła atmosfera pozwoli także w kolejnych latach nawiązywać i rozwijać kontakty handlowe oraz dyskutować o kondycji branży i perspektywach jej rozwoju.