Słowo daję

Początek 2018 roku był przełomowym momentem dla wszystkich miłośników dobrej lektury. Kilkadziesiąt filii bibliotecznych działających w ramach placówek dzielnicowych połączono w jedną instytucję – Bibliotekę Miejską w Łodzi. Nowa biblioteka – bardziej dostępna i nowoczesna – otworzyła się na mieszkańców, stając się przyjaznym miejscem konsolidującym lokalną społeczność.

W związku ze zmieniającym się charakterem działalności i budową nowego stylu komunikacji, mieliśmy przyjemność zaprojektowania całościowej identyfikacji BMwŁ, w tym logotypu, wybranego przez mieszkańców Łodzi w publicznym plebiscycie, systemu komunikacji oraz nowej strony internetowej, której rozbudowa zaplanowana jest na kolejne lata, wraz z poszerzającą się ofertą BMwŁ.