Skanska

Skanska – innowacyjny deweloper przestrzeni biurowych postawił przed nami zadanie stworzenia key visual towarzyszącego ich obecności na Konferencji ABSL.

"Connecting Generations. Changing the World" – takie hasło stanowiło punkt wyjściowy do pracy kreatywnej. Klientowi zależało na tym, aby zaproponowany claim podkreślał przenikanie się różnych generacji za pomocą stosowanych przez firmę rozwiązań architektonicznych. Myśl ta doprowadziła ostatecznie do wypracowania koncepcji "We are Generation S" – osobnej generacji, która nie dzieli pokoleń na X,Y i Z, ale zauważa i odpowiada na potrzeby wszystkich grup.