XXII Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych to spektakle, dyskusje, spotkania z twórcami, koncert, projekcje i wystawy multimedialne. Tematem XXII edycji, stanowiącym dla nas punkt wyjścia do kreacji i projektowania identyfikacji imprezy, był artysta i jego ograniczenia. Sam key Visual został oparty na stałym elemencie Festiwalu – zarysie głowy - sztuka rodzi się w głowie artysty. Linie odchodzące od głowy symbolizują sieć zależności, które determinują prace artysty i finalny kształt jego twórczości; wykorzystaliśmy nowoczesne liternictwo. Ograniczenia kojarzą nam się z alertem - stąd wybór mocnego, czerwonego koloru w połączeniu z podstawowymi barwami – czernią i akcentami bieli. Przy okazji pracy nad identyfikacją, opracowaliśmy również znak Festiwalu w wersji monochromatycznej oraz uporządkowaliśmy typografię w znaku.

mfspin1
mfspin2
mfspin3
mfspin4
mfspin6
mfspin7
mfspin9
mfspin11
mfspin8
mfspin12
mfspin15
mfspin5
mfspin10
mfspin14
mfspin16
mfspin19
mfspin18
mfspin17
mfspin20
mfspin13