Gabinety Terapii Ewy Bienert

Rola zawodowa psychologa obejmuje ingerencję w sposób istnienia drugiego człowieka jako indywidualnej i niepowtarzalnej całości. Te okoliczności decydują o znaczeniu przestrzegania zasad etyki zawodowej w działalności psychologów i uzasadniają stawianie im wysokich wymagań etycznych. Celem działalności ośrodka jest niesienie pomocy w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia pacjentów.

Nowa identyfikacja wizualna, język marki i komunikacja wyrażają wprost wyznawane przez Klienta wartości oraz filozofię jego działania na rynku usług medycznych. Delikatna i stonowana estetyka budzi zaufanie, podkreślając znaczenie "profesjonalnej dyskrecji" jako elementu fundamentalnego.

Płynną kontynuację tych założeń stanowi zaprojektowana przez nas strona www.