Instytut Analiz Psychologicznych

Zadaniem Instytutu jest specjalistyczna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna oraz rozwój programów klinicznych wykorzystujących odkrycia psychodynamiczne i psychoanalityczne. Pracujący w Instytucie psychologowie i psychoterapeuci specjalizują się w różnych obszarach, co pozwala na profesjonalną pomoc dopasowaną indywidualnie do zgłaszających się osób.

Poważna instytucja – klasyczna identyfikacja. Zaprojektowaliśmy logotyp, materiały firmowe, stronę www. Zajęliśmy się także consultingiem strategicznym i wsparciem wdrożeniowym.

Warto dodać, że bratnia marka Instytutu – Gabinety Ewy Bienert – także zyskała swoją nową oprawę przy naszym udziale.