Magazyn F5 / Papierowy Dizajn

Zwycięski projekt wyłoniony w konkursie zorganizowanym przez Magazyn F5 oraz blog Papierowy Dizajn.

Próbnik to drukowany katalog prezentujący prace polskich artystów młodego pokolenia. Wybrani twórcy są przedstawicielami pięciu różnych dziedzin: ilustracji, fotografii, designu, mody i poezji. Dzięki publikacji swoich dokonań w Próbniku mają szansę na zaprezentowanie swoich dokonań szerokiemu gronu odbiorców.

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji kreatywnej, a także projektu graficznego wydawnictwa, wraz z wyborem print design'u podkreślającego indywidualne cechy papierów z rodziny Munken. Katalog uzupełniają teksty, których byliśmy współautorami.