Skanska

Inwestycje Skanska odzwierciedlają strategię dostarczania biur, które służą nie tylko obecnym, ale i przyszłym potrzebom ich użytkowników. Łącząc najlepsze praktyki projektowe, zasady zrównoważonego rozwoju i innowacyjne technologie, powstają przestrzenie, które stawią czoła wyzwaniom jutra.

Klient postawił przed nami zadanie stworzenia key visualu akcentującego obecność firmy na Konferencji ABSL."Connecting Generations. Changing the World" – takie hasło stanowiło punkt wyjściowy do pracy kreatywnej. Klientowi zależało na tym, aby zaproponowany claim podkreślał przenikanie się różnych generacji za pomocą stosowanych przez firmę rozwiązań architektonicznych.

Myśl ta doprowadziła ostatecznie do wypracowania koncepcji "We are Generation S" – osobnej generacji, która nie dzieli pokoleń na X, Y i Z, ale zauważa i odpowiada na potrzeby wszystkich grup.